Kompānijas (6)

Cilvēki (13)

Partneris pārvaldnieks konsultāciju kompānijā «Amadeus Group», konsultants biznesa stratēģiskās attīstības jautājumos

Ekonomikas zinātņu doktore

Zvērināta revidente

Zvērināta revidente

Sociālo zinātņu maģistre

Civiltiesību maģistrs, sociālo zinātņu maģistrs, inženieris-ekonomists

Rīgas uzņēmējdarbības koledža, grāmatvedības lektore

Sociālo zinātņu maģistre

VID galvenās nodokļu pārvaldes PVN metodiskas daļas metodikas izstrādes nodaļas priekšniece

Zvērināta revidente

Uzņēmējs

Zvērināta revidente

Zvērināta revidente