Linda Ābele 2 Rīgas uzņēmējdarbības koledža, grāmatvedības lektore

Pastāstīt draugam

 

Izglītība

1996.-2003. Biznesa augstskola Turība, Uzņēmējdarbības vadība – profesionālā izglītība

Darba pieredze

2003. Rīgas uzņēmējdarbības koledža, grāmatvedības lektore

2001.-2003. Jūrmalas pilsētas dome, revīzijas nodaļas galvenā speciāliste

1997.-2002. Jūrmalas 1.ģimnāzija, biznesa priekšmetu skolotāja, galvenā grāmatvede

 

Papildizglītība, kursi

2006. Meistarklase fenotipoloģijā (Jaunais psiholoģijas centrs) 30 st.

2006. Spēcīgā domāšana (Jaunais psiholoģijas centrs) 68 st.

2005. Fenotipoloģija (Jaunais psiholoģijas centrs) 68 st.

2005. Nodokļi (LZRA) 120 st.

2005. Augstskolu didaktika (LLU) 4KP, 40 kontakstundas

2004. Tiesības (LZRA)  120 st.

2003. Biznesa vadība (LZRA) 120 st.

2003. Personīgās izaugsmes kursi «Līderisma programma» (Jaunais attīstīvas centrs «Spice»)

2003. Starptautiskie revīzijas standarti (LZRA) 20 st.

2002. Personīgās izaugsmes kursi 2.līmenis (Jaunais attīstīvas centrs «Spice»)

2002. Personīgās izaugsmes kursi 1.līmenis (Jaunais attīstīvas centrs «Spice»)

2001. Budžeta iestāžu grāmatvedība un iekšējais audits (Pašvaldību izglītības centrs)

1996. Zvērinātu revidentu sagatavošanas kursi (SIA Auditorfirma «Grāmatvedis») 190 st.

 

Publikācijas, metodiskās izstrādnes

2007. Mācību programma «Finansu grāmatvedība», RUK

2006. Mācību programma «Revīzija un kontrole», RUK

2006. Publikācija «Nereģistrētā nodarbinātība, tās ietekme uz Latvijas veiksmīgu attīstību” RUK II zinātniski praktiskās konferences raksti 85.-95.lpp.

2005. Mācību programma «Grāmatvedība (pamatkurss)»

Mācību programma «Grāmatvedība»,

Mācību programma «Nodokļi un nodevas», RUK

2005. Publikācija «Finanšu grāmatvedības praktisko zināšanu apguve grāmatvedības profesijas apguvē» RUK I zinātniski praktiskās konferences raksti 15.-20.lpp. 

2004. Mācību programma «Revīzija un kontrole», RUK

2002. Mācību programma «Padziļinātās grāmatvedības apguve», BAT

2001. Mācību programma «Vadības grāmatvedība»

Mācību programma «Finanšu grāmatvedība»,

Mācību programma «Grāmatvedības apguve bez priekšzināšanām», RPIVA

 

Visi autora video