Sandra Dzerele 2 Zvērināta revidente

Pastāstīt draugam

SIA „Sandra Dzerele un partneri” dibinātāja un partnere – atbildīgā zvērinātā revidente, eksperte Sandra savu profesionālo darbību grāmatvedības jomā uzsāka 1983.gadā darbojoties gan Latvijas, gan starptautiskās kompānijās kā galvenā grāmatvede, paralēli apgūstot mācības RīgasTehniskajā universitātē un iegūstot inženiera-ekonomista diplomu. Revīzijas praksi Sandra uzsāka 1995.gadā, kad saņēma zvērināta revidenta sertifikātu un zināšanu apgūšanai tika nosūtīta praksē Vācijā, starptautiskā revidentu firmā Brēmenē. 1997.gadā Sandra ieguva ekonomikas maģistra grādu grāmatvedībā un auditā. Savā revīzijas praksē Sandra ir piedalījusies vairāku lielu Latvijas uzņēmumu revīzijās, kuru darbības jomas ir gan enerģētika, gan pārtikas rūpniecība, gan ražošana un kuģu būve, kā arī sniegusi konsultācijas uzskaites sistēmu jomās u.c., gan arī veikusi darbinieku apmācību šajos uzņēmumos. 2005.gadā Sandra tika iekļauta Komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperts prasījuma tiesību, kas paredzētas kapitalizācijai, novērtēšanai. Kopš 1999.gada Sandra, sadarbībā ar profesionālām apmācību firmām, gatavo un vada seminārus finanšu grāmatvedības, revīzijas un komercdarbības jomās. Praksē pie Sandras zvērinātu revidentu sertifikātu ieguvuši trīs revidenti. Kopš 1996.gada Sandra ir Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle un kopš 2005.gada Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centra pilnvarniece.

Visi autora video

2 st. 8 min. 0
Noma (Līzings) Sandra Dzerele