Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība

Dalības maksa klātienes seminārā € 104.15 Ekonomija € 52.50
€ 51.65
Nopirkt

Seminārs «Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība» iepazīstina klausītājus ar finanšu prognožu izstrādāšanas pamatiem – struktūru, izstrādāšanas secību, principiem. Semināra ietvaros tiek apskatīti operatīvie plāni (ieņēmumi, izmaksas, investīcijas, finansēšanas avoti), kā arī finanšu plāni (peļņas vai zaudējumu aprēķina plāns, bilances plāns, naudas plūsmas plāns). Finanšu prognožu piemērs ir sagatavots Excel vidē.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Dot iespēju klausītājiem apgūt finanšu prognožu izstrādāšanas kārtību – no ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu prognozēm līdz peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un bilances prognozēm.

Merķauditorija

Klausītāji bez priekšzināšanām, kuri vēlas izstrādāt uzņēmuma finanšu prognozes.

Ko apgūs klausītāji?

  • Izstrādāt uzņēmuma ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu kustības prognozes.
  • Pratīs iegūt peļņas vai zaudējumu aprēķina prognozi, naudas plūsmas prognozi un bilances prognozi no izstrādātājām ieņēmumu, izmaksu, investīciju un finansēšanas avotu kustības prognozēm.

Papildus materiāli

Finanšu prognožu izstrādāšanas kārtība PDF, 131.30 KB
Piemērs XLS, 120.50 KB

Semināra saturs

  • Ieņēmumu prognoze.
  • Izmaksu prognoze.
  • Investīciju prognoze.
  • Kredītu kustības prognoze.
  • Peļņas vai zaudējumu aprēķina prognoze.
  • Naudas plūsmas prognoze.
  • Bilances prognoze.

Atsauksmes ()