Kā vadīt sarunas par darbinieku atbrīvošanu?

Ilgums - 1 stunda 7 minūtes, lektors - Komandarīt!?
Materiāls pēc stāvokļa uz 2008. gada 20. oktobri
Dalības maksa klātienes seminārā € 77.48 Ekonomija € 25.83
€ 51.65
Nopirkt

Semināra sākumā pasniedzēja atgādina par gadījumiem, kad darbinieki ir atbrīvojami no darba. Seko informācija par to, kā sagatavoties sarunai un izveidot galveno ziņu, kas nododama darbiniekam, kādas taktikas izvēle būtu vēlama sarunā, kādi apstākļi ir jāņem vērā, gatavojoties sarunai. Pasniedzēja iepazīstina ar sarunas struktūru un faktoriem, kas ietekmē sarunas norisi. Semināra vidusdaļa tiek veltīta savu emociju vadīšanai un savu domu konstruktīvai paušanai sarunas laikā ( skat. darba lapas), kā arī dažādām darbinieka iespējamām reakcijām un uzvedības modeļiem sarunas laikā un kā vadītājam uz tiem reaģēt. Nodarbības noslēgumā pasniedzēja stāsta par to, kā vadītājam uzlabot pašsajūtu pēc grūtas sarunas.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Pilnveidot grūto sarunu vadīšanas prasmes, palīdzēt vadītājiem sagatavoties darbinieku atbrīvošanas sarunām.

Merķauditorija

Visa līmeņa vadītāji, kuriem nav pieredzes vai ir neliela pieredze darbinieku atbrīvošanas sarunu vadīšanā.

Ko apgūs klausītāji?

  • Pilnveidosiet grūtu sarunu vadīšanas prasmes.
  • Uzzināsiet par dažiem paņēmieniem savu emociju vadīšanā.
  • Iegūsiet priekšstatu par dažiem uzvedības modeļiem, kas pielietojami sarunās.

Papildus materiāli

Darba lapa sarunas laika DOC, 433.00 KB
Iracionālas un racionālas domas DOC, 35.00 KB
Kā vadīt sarunas par darbinieku atbrīvošanu PDF, 2.00 MB

Semināra saturs

  • Gatavošanās sarunai.
  • Faktori, kas ietekmē sarunas norisi.
  • Sarunas struktūra.
  • Iespējamie uzvedības modeļi un darbinieku reakcijas sarunās.
  • Pēc sarunas.

Atsauksmes ()