Praktiskā mārketinga vadība

Dalības maksa klātienes seminārā € 77.48 Ekonomija € 25.83
€ 51.65
Nopirkt

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

 • Dot priekšstatu par mārketinga attīstības tendencēm.
 • Apgūt mārketinga analīzes un plānošanas principus.
 • Dot iemaņas atbilstošu mārketinga instrumentu izvēlē.
 • Iegūt iemaņas kompāniju un produktu pozicionēšanā.

Merķauditorija

Seminārs paredzēts vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem un menedžeriem, kuriem nav profesionālās mārketinga izglītības, bet jāplāno, jāvada vai jāorganizē mārketinga pasākumi, vai jāsadarbojas ar mārketinga dienestiem.

Ko apgūs klausītāji?

 • Mēs runājam vienā mārketinga valodā.
 • Mēs redzam procesu cēloņus.
 • Mēs protam izvirzīt mērķus un atrast tiem atbilstošus mārketinga līdzekļus.
 • Mēs domājam radoši.

Papildus materiāli

Praktiskā mārketinga vadība PDF, 1.52 MB

Semināra saturs

 • Mārketinga attīstības tendences.
 • Mārketinga iekšējā un ārējā vide, tās analīzes metodes.
 • Prešu mārketinga mix.
 • Pakalpojumu mārketinga mix.
 • SVID analīze.
 • Uzņēmumu un produktu pozicionēšana.
 • Mārketinga un uzņēmuma mērķu izvirzīšana.
 • Mārketinga stratēģiju izvēle.
 • Mārketinga stratēģiju un finanšu rezultātu mijiedarbības plānošana.
 • Reklāmas loma mārketingā.

Atsauksmes ()